Nota Legal

Objecte

Aquest lloc web proporciona informació sobre l'empresa AUTOCARS FRANCH, SL .

Condicions d'ús

www.franchtours.com és una web titularitat d’AUTOCARS FRANCH, SL , amb domicili al Polígon Industrial Carrers E/F, de la Pobla de Segur el CIF és B25218397, amb correu electrònic autocars@franchtours.cat inscrita al Registre Mercantil el dia 18 de desembre de 1989 al tom 442 foli 31 full 4184 inscripció Registre Mercantil de Lleida.

Al principi la utilització de la web és de caràcter gratuït, i en algun cas, aquesta utilització podria estar subjecta a Condicions Generals i condicions particulars d'utilització. Per això, l'accés i utilització dels serveis de la web significarà l'acceptació d'aquestes Condicions.

Contingut, termes legals i responsabilitats.

La web conté informació i altres continguts elaborats pel titular i els seus col.laboradors, els quals tenen finalitats merament informatives, ja que en alguna ocasió, aquests podrien no reflectir l'actualitat més recent, pel que en qualsevol moment, aquests continguts podran ser modificats i /o substituïts per uns de nous, sense notificació prèvia, ni cap responsabilitat.

Els Continguts de la web no poden ser considerats, en cap cas, com a substitutius d'assessorament legal, ni de cap altre tipus de assesorament. No existirà cap tipus de relació comercial, professional, ni cap tipus de relació d'una altra índole amb els professionals que integren la web pel simple fet de l'accés a ella per part dels usuaris.

Pel cas d'existir enllaços amb diferents pàgines web, www.franchtours.com, no es farà responsable del seu contingut al mancar de control sobre les mateixes.

L'usuari quan accedeix a la web, ho fa pel seu propi compte i risc. www.franchtours.com no garanteix ni la rapidesa, ni la ininterrupció, ni l'absència de virus a la web. Així mateix, el titular del web, els col.laboradors, els seus socis, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d'aquesta web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

No es garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquest lloc web. En conseqüència, no es respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers.

Propietat Intel.lectual i Industrial.

www.franchtours.com Copyright © 2016. Tots els drets reservats.

La totalitat dels continguts d'aquesta web, com són textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels continguts inclosos en el mateix , i els programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, són propietat del titular de la web.

S'autoritza l'emmagatzematge i reproducció temporal d'algun o alguns dels Continguts del web, amb el propòsit de ser utilitzats amb una finalitat personal i no comercial. La reproducció, l'emmagatzematge permanent i la difusió dels Continguts de la web o qualsevol ús que tingui finalitats públiques o comercials queda terminantment prohibit sense el previ consentiment per escrit del titular del web, i sempre que es faci referència explícita a www.franchtours.com ja la seva titularitat.